Termeni si conditii

A. Conditii Generale pentru utilizarea site-ului casadesign.ro

ACCEPTAREA CONDITIILOR

Prin accesarea acestui site web si/sau a oricarei pagini a acestuia sunteti de acord cu aceste conditii de utilizare. Daca nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii de utilizare, nu accesati acest site.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Siteul nostru va pune la dispozitie informatiile din acest site web in scop informativ general si nu garanteaza de exactitatea lor la un moment dat, desi se va incerca pe cat posibil ca la publicarea lor pe site toate informatiile sa fie exacte.

INTRODUCERE
Prezentele Conditii Generale definesc conditiile de utilizare a site-ului casadesign.ro de catre potentialii vizitatori sau clienti. Accesând si navigând pe acest site, acceptati termenii de utilizare descrisi în continuare.

DREPTURILE ASUPRA CONTINUTULUI SITE-ULUI
S.C. DEN CNCSIGN S.R.L. (denumita în continuare Denumire SRL), nu va transfera titlul de proprietate asupra aplicatiilor software .

DEN CNCSIGN SRL detine drepturi complete si depline asupra titlului de proprietate si prin aceasta toate drepturile de autor si cele brevetate. Nu aveti dreptul sa redistribuiti, vindeti, decompilati, dezasamblati aplicatia software într-o forma perceptibila de catre oameni.

Toate informatiile, produsele sau aplicatiile continute în acest site sunt proprietatea DEN CNCSIGN SRL, care îsi rezerva dreptul de a modifica continutul si/sau structura site-ului în orice moment si fara nici o informare prealabila.

Întregul continut al site-ului casadesign.ro este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, continutul si prezentarea site-ului sunt detinute de DEN CNCSIGN SRL. Este interzisa copierea, modificarea, afisarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licentierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea continutului site-ului în orice scop fara confirmarea scrisa din partea DEN CNCSIGN SRL.

Accesul si utilizarea paginii casadesign.ro sunt gratuite si au scopul de a veni in ajutorul utilizatorilor pentru a gasi informatiile necesare în cel mai usor si rapid mod posibil, conform cerintelor fiecaruia.

Informatiile prezente pe casadesign.ro sunt de interes general si sunt puse la dispozitia utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se întelege orice persoana fizica sau juridica care va accesa pagina. Puteti copia si tipari continutul paginii casadesign.ro pentru folosinta dumneavoastra personala, fara intentii comerciale. În orice alte situatii, continutul casadesign.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fara consimtamântul explicit al reprezentantilor casadesign.ro.

NEANGAJAREA RASPUNDERII
Continutul informatiilor se refera la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activitatilor, produselor si serviciilor DEN CNCSIGN SRL. DEN CNCSIGN SRL nu va acorda nici o garantie referitoare la:

– evitarea utilizarii anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
– neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
– inexistenta pe site-ul pus la dispozitie a virusilor sau alte componente care ar putea dauna utilizatorilor.

Astfel, DEN CNCSIGN SRL nu poate fi responsabila pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sau.
Toate informatiile prezentate pe site cu privire la produsele Casadesign.ro, preturi, informatii, campanii si promotii de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din continutul site-ului Casadesign.ro nu poate constitui o oferta ferma de a contracta si nu poate angaja raspunderea DEN CNCSIGN SRL în lipsa unor acorduri ulterioare.

Continutul paginii web casadesign.ro, a informatiilor si a altor materiale prezentate de comunitatea casadesign.ro nu reprezinta o consultatie juridica în sensul Legii nr. 51/1995.

Societatea Comerciala DEN CNCSIGN S.R.L. persoană juridică română cu capital integral romanesc identificată prin cod de înregistrare fiscală (C.I.F.) – 37997410, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J16/2160/2017, e-mail:dencncsign@gmail.com website: https://casadesign.ro/ vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Societatea Comerciala DEN CNCSIGN S.R.L., și despre drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Ne propunem să protejăm datele personale ale clientilor/utilizatorilor și ale partenerilor contractuali în condiții de legalitate și transparență cu privire la categoriile de date prelucrate. Totodată, societatea înțelege obligațiile ce îi revin față de dumneavoastră în calitate de client/ partener și vă asigurăm că vom implementa toate măsurile organizaționale și tehnice pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal.

 1. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR
  I.1 În conformitate cu legislația europeană în vigoare, respectiv Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679/UE, Societatea Comerciala DEN CNC SIGN S.R.L., are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate. Astfel, Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în parametrii impuși de Regulamentul mai sus-menționat.
  I.2 Datele cu caracter personal ale partenerilor contractuali persoane fizice, precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice sunt prelucrate pentru încheierea și executarea contractelor respective.

  II. TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII DATELOR
  Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă: – articolul 6 alineatul (1) litera c) din Regulamentul general privind protecția datelor – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Operatorului;


  III. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
  III.1 Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Societatii Comerciale DEN CNCSIGN S.R.L., este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile convenite.
  III.2 Categoriile de date personale prelucrate (clasice/ digitale) supuse prelucrării sunt următoarele:
  – numele și prenumele; adresa de domiciliu/ reședință; telefon; e-mail; date bancare ( cod IBAN);
  III.4 Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal Nu colectăm date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane sau orice alte date care nu sunt strict necesare scopului declarat al site-ului casadesign.ro

  IV. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  Societatea Comerciala DEN CNC SIGN S.R.L., păstrează datele personale ale clientilor/utilizatorilor și ale ai partenerilor contractuali numai atât timp cât este necesar scopului pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația privind protecția datelor personale. Perioada de stocare este limitată la perioada contractuală, cu respectarea termenelor legale de arhivare. Dacă la un moment dat, fiind în afara obligațiilor contractuale, vă veți exercita dreptul la ștergerea datelor, societatea/organizatia, va continua să păstreze un set de date personale de bază (nume, perioada contractuală etc.) conform cerințelor legale.

  V. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
  În calitatea dumneavoastră de persoană vizată vă puteți exercita următoarele drepturi, în condițiile prevăzute de Regulamentul general de protecție a datelor:
  ➢ DREPTUL LA INFORMARE – vizează dreptul de a primi informații privind prelucrarea datelor personale; respectarea acestui drept de către S.C. DEN CNCSIGN S.R.L., se realizează prin prezenta informare;
  ➢ DREPTUL DE ACCES – înseamnă că aveți dreptul a primi o confirmare din partea societatii/organizatiei legată de faptul că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră, iar în caz afirmativ, dreptul de a avea acces la aceste date precum și la modul în care acestea sunt prelucrate;
  ➢ DREPTUL LA RECTIFICARE – vizează dreptul dumneavoastră de a solicita corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte precum și dreptul de a obține completarea datelor incomplete;
  ➢ DREPTUL LA ȘTERGERE ( dreptul de a fi uitat) – presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor prelucrate, în oricare dintre următoarele situații: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; nu există un temei legal pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele au fost prelucrate illegal; datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale sau au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
  ➢ DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII – poate fi exercitat în următoarele cazuri: este contestată exactitatea datelor, pentru o perioadă care să îi permită operatorului să verifice exactitatea acestora; prelucrarea este ilegală, dar nu se dorește ștergerea ci numai restricționarea; nu mai avem nevoie de date pentru îndeplinirea scopului, însă le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă vă opuneți prelucrării, pentru invervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dumnevoastră.

➢ DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – se referă la faptul că puteți primi datele cu caracter personal furnizate către S.C. DEN CNCSIGN S.R.L., în anumite circumnstanțe, într-un format structurat care poate fi citit automat și dreptul de a solicita transmiterea acestora unui alt operator;
➢ DREPTUL LA OPOZIȚIE – vizează dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de S.C. DEN CNCSIGN S.R.L., având ca temei juridic interesul legitim al dumneavoastră.
Pentru exercitarea drepturilor mai sus-menționate sau pentru orice alte informații vă puteți adresa la de e-mail: dencncsign@gmail.com , prin poștă/curier la adresa sediului social al S.C. DEN CNCSIGN S.R.L., situat in, com. Simnicu de Sus, sat Lesile, str. Craiovei nr. 40 A, Jud. Dolj.
De asemenea, dacă considerați că v-a fost încălcat unul din drepturile dumneavoastră aveți posibilitatea să formulați o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal.

OBIECTIVUL CONTINUTULUI SITE-ULUI
Obiectivul continutului site-ului este de a transmite informatii actualizate si exacte.

DEN CNCSIGN SRL nu poate garanta ca prezentele pagini nu contin erori, si asigura ca va depune toate diligentele pentru realizarea unei informari corecte si remedierea eventualelor erori.

Orice persoana care doreste sa-si procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugata sa contacteze DEN CNCSIGN SRL prin unul din mijloacele afisate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilitatii serviciului sau produsului în cauza cât si asupra conditiilor contractuale, tarifelor si informatiilor tehnice sau de alta natura.

INFORMATII PERSONALE
Când prin intermediul prezentului site va sunt solicitate informatii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastra sau posibilitatea de a va contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicatiilor disponibile pe site.

Natura informatiilor solicitate se refera în special la date personale (nume, adresa, numere de telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intentioneaza sa fie utilizate produsele si/sau serviciile DEN CNCSIGN SRL, dar poate include si alte informatii aflate în strânsa legatura cu utilizarea serviciilor si/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a raspunde mai bine nevoilor si întrebarilor utilizatorilor site-ului, informatiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocari si prelucrari electronice.

LEGATURA CU ALTE SITE-URI
Prezentul site poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri considerate de DEN CNCSIGN SRL utile în legatura cu continutul site-ului sau si care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizarii acestor legaturi sau trimiteri se vor aplica conditiile generale de utilizare corespunzatoare acelor site-uri.

DEN CNCSIGN SRL nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe site-urile unor terti, la care se face trimitere de pe site-ul sau.

INFORMATIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI
Orice persoana care viziteaza site-ul casadesign.ro si care ofera date sau informatii cu caracter personal prin intermediul acestui site îsi manifesta acordul în mod expres si neechivoc pentru urmatoarele: prelucrarea acestor date si informatii personale de catre DEN CNCSIGN SRL; transmiterii de materiale promotionale specifice operatiunilor de marketing direct; solutionarea de catre DEN CNCSIGN SRL a cererilor, întrebarilor si reclamatiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activitati întreprinse de DEN CNCSIGN SRL si permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobari din partea destinatarului.

DEN CNCSIGN SRL va pastra confidentialitatea acestor informatii.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres si neechivoc al dumneavoastra în conformitate cu prevederile legii 677/2001 si directivelor GDPR pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Pentru orice nelamurire în legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra referitoare la utilizarea site-ului si la protectia utilizarii va rugam sa ne contactati prin intermediul sectiunii Contact din site.

B. Termeni si conditii specifice

 1. DEFINITII SI TERMENI

casadesign.ro– este domeniul de internet al S.C. DEN CNCSIGN S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Simnicu de Sus, sat Lesile, str. Craiovei nr. 40A, jud. Dolj avand numar de ordine in Registrul Comertului J16/2160/2017, cod unic de inregistrare fiscala 37997410.

Vanzator – casadesign.ro.

Cumparator – poate fi orice persoana fizica care are varsta peste 16 ani sau persoana juridica sau orice entitate juridica care isi face un Cont in Site si efectueaza o Comanda.

Client – poate fi orice persoana fizica care are varsta peste 16 ani sau persoana juridica care are sau obtine acces la continut din site, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre casadesign.ro (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare existent intre casadesign.ro si acesta si care necesita crearea si utilizarea unui Cont.

Utilizator – orice persoana fizica care are varsta peste 16 ani sau persoana juridica inregistrata pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni si Conditii .

Cont – sectiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumparatorului transmiterea Comenzii si care contine informatii despre Client/Cumparator si istoricul Cumparatorului in Site (Comenzi, facturi fiscale, garantii Bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil si se va asigura ca toate informatiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete si actualizate.

Favorite – sectiune din Cont care permite Cumparatorului/Utilizatorului sa isi creeze Liste cu Bunuri si Servicii pe care doreste sa le urmareasca in vederea unei eventuale achizitii folosindu-se de serviciul oferit de catre Vanzator de urmarire a Bunurilor si Serviciilor prin primirea de Comunicari Comerciale din partea acestuia.

Lista – sectiunea din Favorite in care Cumparatorul/Utilizatorul poate adauga Bunuri sau Servicii pe care doreste sa le urmareasca in vederea unei eventuale achizitii si pe care, ulterior, le poate sterge sau le poate adauga in cosul de cumparaturi („Cosul meu”).

Cosul meu – sectiune din Cont care permite Cumparatorului/Utilizatorului sa adauge Bunuri sau Servicii pe care doreste sa le achizitionezela momentul adaugarii sau la un moment ulterior

Site – magazinul online gazduit la adresa web casadesign.ro si subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Cumparatorul transmite Vanzatorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site.

Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului ca urmare a Contractului incheiat.

Campanie – actiunea de a expune in scop comercial, un numar finit de Bunuri si/sau Servicii avand un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre Vanzator.

Contract – reprezinta contractul la distanta incheiat intre Vanzator si Cumparator, fara prezenta fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparatorului.

Continut – reprezinta:

 • – toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • – continutul oricarui e-mail trimis Cumparatorilor de catre Vanzator prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • – orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al Vanzatorului, Cumparatorului, conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;
 • – informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de Vanzator intr-o anumita perioada;
 • – date referitoare la Vanzator, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisa de catre detinatorul sau beneficiarul unui Bun sau Serviciu, evaluare redactata pe baza experientei personale si capacitatii acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune daca Bunul sau Serviciul respecta sau nu specificatiile mentionate de catre producator.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfactie a unui Utilizator/Client/Cumparator fata de un produs. Rating-ul se exprima sub forma de stele, fiecare Bun putand primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfactie va fi asociat intotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumparator asupra unui Bun sau Serviciu.

Comentariu – apreciere sau observatie cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Intrebare – formula de adresare catre alti Utilizatori/Clienti/Cumparatori cu scopul de a obtine informatii despre Bunurile sau Serviciile din pagina respectiva.

Raspuns – informatie scrisa care este transmisa Utilizatorului/Clientului/Cumparatorului care a adresat o Intrebare in Site, in pagina unui anumit Bun. Raspunsul reprezinta o explicatie oferita de un Utilizator/Client/Cumparator unui alt Utilizator/Client/Cumparator in cadrul unei discutii.

Document – prezentele Termene si Conditii.

Comunicari Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la Bunuri si Servicii adaugate in sectiunea “Cont/Cosul meu” sau sectiunea  “Cont/Favorite” precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie.

Tranzactie – incasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vanzarea unui Bun si/sau Serviciu de catre casadesign.ro, Cumparatorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Vanzator, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in descrierea acestora.

 1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin inregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile comerciale.

2.2. Notificarea primita de catre Cumparator, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezinta acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor si/sau Serviciilor din Comanda. Daca modifica cantitatea de Bunuri si/sau Servicii din Comanda va anunta Cumparatorul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispozitia Vanzatorului la efectuarea Comenzii si va returna suma achitata.

2.4. Contractul se considera incheiat intre Vanzator si Cumparator in momentul primirii de catre Cumparator de la Vanzator, prin intermediul postei electronice si/sau SMS a notificarii de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul si informatiile puse la dispozitie de catre Vanzator pe Site vor sta la baza Contractului, in completarea acestuia fiind certificatul de garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achizitionate.

 1. POLITICA DE VANZARE ONLINE

3.1. Accesul in vederea efectuarii unei Comenzii ii este permis oricarui Utilizator/Cumparator.

Pentru motive justificate casadesign.ro isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul Utilizatorului/Cumparatorului in vederea efectuarii unei Comenzi si/sau la unele din modalitatile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Utilizatorului/Cumparatorului pe Site, actiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel casadesign.ro. In oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumparatorul se poate adresa reprezentantilor casadesign.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmentionate.

3.2. Comunicarea cu Vanzatorul se poate realiza prin interactiunea directa cu acesta, inclusiv prin suport online (Live Chat)  sau prin adresele mentionate la sectiunea “contact” din Site. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

3.3 In cazul unui volum de trafic neobisnuit de mare provenit din partea unei retele de internet, casadesign.ro isi rezerva dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumparatorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vedere protejarii informatiei din cadrul Site-ului.

3.4. casadesign.ro poate publica pe Site informatii despre Bunuri si/sau Servicii si/sau promotii practicate de catre acesta sau de catre oricare alt tert cu care casadesign.ro are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor si/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate in lei (RON) si reprezinta pretul final cu toate taxele incluse care este platit de Cumparator la achizitionarea bunurilor si/sau serviciilor.

3.6. In cazul platilor online Vanzatorul nu este/nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumparator, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta numai Cumparatorul.

3.7 Toate informatiile folosite pentru descrierea Bunurilor si/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Vanzatorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.8. Dupa 14 (paisprezece) zile de la achizitionarea unui Bun sau Serviciu, Cumparatorului i se poate solicita inscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achizitionat. Solicitarea va fi transmisa catre adresa de email inscrisa de Cumparator in Cont. In acest fel, Cumparatorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienti/ Cumparatori de pe Site si se implica activ in dezvoltarea de noi Servicii si in detalierea cat mai completa a caracteristicilor Bunurilor.

 1. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

4.1. Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru Servicii ce tin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

5.1. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a casadesign.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumparatorului/Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de casadesign.ro, includerea oricarui Continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al casadesign.ro asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul scris expres al casadesign.ro.

5.3. Orice Continut la care Clientul/Cumparatorul/Utilizatorul are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre casadesign.ro si acesta, si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea casadesign.ro cu referire la acel Continut.

5.4. Clientul/Cumparatorul/Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Continut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile prezentului document.

5.5. In cazul in care casadesign.ro confera Clientului/Cumparatorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la care Clientul/Cumparatorul/Utilizatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea casadesign.ro pentru respectivul Client/Cumparator/Utilizator sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Continut transmis catre Client, Utilizator sau Cumparator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea casadesign.ro si/sau al angajatului/prepusului casadesign.ro care a mijlocit transferul de Continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut.

5.7. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

 1. COMANDA

6.1. Clientul/Cumparatorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adaugarea Bunurilor si/sau Serviciilor dorite in cosul de cumparaturi, urmand a finaliza Comanda efectuand plata prin una dintre modalitatile indicate expres. Odata adaugat in cosul de cumparaturi, un Bun si/sau un Serviciu este disponibil pentru achizitie. Adaugarea unui Bun/Serviciu in cosul de cumparaturi, in lipsa finalizarii Comenzii, nu atrage dupa sine inregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumparatorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumparatorul consimte ca Vanzatorul poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vanzator, in orice situatie in care este necesara contactarea Cumparatorului.

6.4. Vanzatorul poate anula Comanda efectuata de catre Cumparator, in urma unei notificari prealabile adresate Cumparatorului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Cumparatorului, a tranzactiei, in cazul platii online;

6.4.2. invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de casadesign.ro, in cazul platii online;

6.4.3. datele furnizate de catre Client/Cumparator, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;

6.5. Cumparatorul are dreptul sa se retraga din Contract, respectiv sa returneze un Bun sau sa renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

– ziua în care Cumparatorul , intră în posesia fizică a produselor;

 • – ziua în care Cumparatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumparatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
 • – ziua în care Cumparatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese

6.6. In cazul in care Cumparatorul decide sa se retraga din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regaseste la adresa https://casadesign.ro/retur.

6.7. Vanzatorul va rambursa suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informarii Vanzatorului de catre Cumparator asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata dupa cum urmeaza:
6.7.1. pentru Comenzile achitate cu card bancar ->prin restituire in contul din care a fost efectuata plata;
6.7.2. pentru Comenzile achitate cu Op/Transfer/ -> prin virament bancar ;
6.7.3. pentru Comenzile achitate ramburs / cu numerar , prin restituirea contravalorii produsului in contul bancar transmis de client

6.8 Conform OUG 34/2014, cumparatorul are obligatia sa returneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de cumparator înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Cumparatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor.
6.9. Vanzatorul va putea amana rambursarea sumei pana la primirea Bunurilor vandute sau pana la primirea unei dovezi conform careia acestea au fost expediate, in cazul in care nu s-a oferit sa recupereze el insusi Bunurile (se va lua data cea mai recenta).

6.10. Daca Bunul este returnat intr-o stare in care nu mai poate fi vandut ca si nou (accesorii lipsa, bun deteriorat), ne rezervam dreptul de a solicita o taxa pentru readucerea Bunului in stadiul initial, dupa caz, sau, la solicitarea Cumparatorului, vom reexpedia Bunul, cheltuielile de livrare fiind suportate de catre Cumparator.

6.11. Diminuarea valorii Bunurilor returnate

Deoarece, în cazul vânzărilor la distanță Cumparatorul nu are posibilitatea de a verifica Bunurile înainte de încheierea contractului, acesta are dreptul de a se retrage din contract. Din același motiv, Cumparatorului i se permite să testeze și să verifice Bunurile pe care le-a cumpărat în măsura în care este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor.

Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor, Cumparatorul trebuie să le manipuleze și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic real.

Cumparatorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii Bunurilor care rezultă din manipulări altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor.

In cazul in care Cumparatorul își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat Bunurile într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a acestora, Cumparatorul  este responsabil pentru eventuala diminuare a valorii Bunurilor.

Accesoriile aflate în cutia Bunului precum și ambalajul original al acestuia fac parte integrantă din Bun. Ca urmare, Cumparatorul are obligatia atunci cand isi exercita dreptul de retragere din contract sa il returneze in ambalajul nedeteriorat, protejat prin înfoliere cu folie pentru ambalat din plastic stretch sau ambalat în cutie din carton (fără tăieturi, rupturi etc.) și împreună cu toate accesoriile acestuia.

Bunurile returnate ce prezinta urme de uzură (pete, zgârieturi, îndoituri, fisuri, lovituri etc.) se accepta retur numai dupa aducerea lor la conformitate, implicand  costurile de igienizare, cosmetizare,reparare, înlocuire a eventualelor piese deteriorate și aducere la o formă comercială în vederea vânzării ca produs Recondiționat . Valoarea finală se stabilește în funcție de valoarea pieselor ce trebuie înlocuite și a manoperei de recondiționare sau ca diferența dintre valoarea inițială a produsului nou și valoarea de revânzare a produsului folosit.

Orice diminuare a valorii Bunurilor rezultata din manipularea acestora altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor este in responsabilitatea Cumparatorului. Pentru claritate, din pretul total al Bunului returnat, Vanzatorul va retine o suma de bani ce reprezinta diminuarea valorii Bunului in proportie de 5%-50% din valoarea initiala a Bunului, dupa caz. Contravaloarea taxei de diminuare va fi comunicata catre Cumparatorului la receptionarea Bunurilor returnate.

6.10. In cazul in care un Bun si/sau Serviciu comandat de catre Cumparator, nu poate fi livrat de catre Vanzator, acesta din urma va informa Clientul/Cumparatorul asupra acestui fapt si va returna in contul Cumparatorului contravaloarea Bunului si/sau Serviciului, in termen de maxim 7 (sapte) zile de la data la care Vanzatorul a luat la cunostinta acest fapt sau de la data la care Cumparatorul si-a exprimat in mod expres intentia de reziliere a Contractului.

6.12. Disponibilitatea unui Bun poate fi afisata in Site dupa cum urmeaza:

 • “in stoc” – sunt mai mult de 3 bucati in stocul casadesign.ro
 • “stoc limitat” – sunt mai putin de 3 bucati in stocul casadesign.ro
 • “in stoc furnizor” – Bunul nu este disponibil in stocul casadesign.ro dar se poate afla in stocul furnizorului; daca se inregistreaza o Comanda pentru un Bun care are in dreptul lui “in stoc furnizor”, unul dintre reprezentantii casadesign.ro va contacta in cel mai scurt timp Cumparatorul pentru comunicarea disponibilitatii Bunului.
 • “momentan indisponibil” – momentan Bunul nu se gaseste in stocul casadesign.ro sau al furnizorului; acest status se poate modifica de indata ce bunul devine din nou disponibil in stocul casadesign.ro sau al furnizorului. Casadesign.ro isi rezerva dreptul de a modifica modul in care disponibilitatea produselor este afisata pe site, in scopul imbunatatirii prezentarii informatiilor referitoare la acest aspect; cu ocazia acestor modificari prezentul document se actualizeaza in mod corespunzator.
 1. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

7.1.2. furnizarea de Bunuri si/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vanzatorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

7.1.3. furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumparator sau personalizate în mod clar;

7.1.5. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

7.1.6. contractele în cazul cărora Cumparatorul a solicitat în mod special Vanzatorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vanzatorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumparator sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

7.1.7 furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumparatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

 1. CONFIDENTIALITATE

8.1. casadesign.ro va pastra confidentialitatea informatiilor furnizate de orice natura. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul Document.

8.2. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator/Client cu privire la Comanda/Contract fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

 1. COMUNICARI COMERCIALE

9.1. Cumparatorul/Utilizatorul/Clientul isi poate modifica in orice moment optiunea cu privire la acordul dat Vanzatorului pentru Comunicarile Comerciale continand informatii generale si tematice inclusiv informatii cu privire la oferte sau promotii, dupa cum urmeaza:

9.1.2. prin modificarea setarilor din Cont la sectiunea “Abonarile mele”;

9.1.3. prin accesarea link-ului de dezabonare afisat in Comunicarile Comerciale primite de la Vanzator; sau

9.1.4. prin contactarea Vanzatorului.

9.2. Prin adaugarea de Bunuri sau Servicii in sectiunea din Cont:

Cosul meu”, Vanzatorul va transmite Cumparatorului/Utilizatorului Comunicari Comerciale cu privire:

 • – la modificarea pretului Bunurilor sau Serviciilor adaugate in sectiunea “Cosul meu”,
 • – la recomandari de Bunuri sau Serviciilor similare cu cele adaugate in sectiunea “Cosul meu”,
 • – la existenta Bunurilor sau Serviciilor in sectiunea “Cosul meu”, si
 • – disponibilitate stoc Bunuri sau Serviciilor adaugate in sectiunea “Cosul meu”.

Favorite”, Vanzatorul va transmite Cumparatorului/Utilizatorului Comunicari Comerciale cu privire:

 • – la modificarea pretului Bunurilor sau Serviciilor adaugate in sectiunea “Favorite”,
 • – la recomandari de Bunuri sau Servicii similar cu cele adaugate in sectiunea “Favorite”, si
 • – disponibilitate stoc sau Serviciilor Bunuri adaugate in sectiunea “Favorite”.

9.3. In urma achizitionarii unui Bun sau Serviciu, Vanzatorul poate transmite Cumparatorului/Utilizatorului Comunicari Comerciale cu privire la:

 • – sugestii de Bunuri sau Servicii recomandate a fi utilizate impreuna cu Bunul sau Serviciul achizitionat.

9.4. Clientul/Utilizatorul se poate dezabona, in orice moment, de la Comunicarile Comerciale mentionate la punctul 9.3. de mai sus  prin accesarea link-ului de dezabonare afisat in mesajele comerciale primite de la casadesign.ro sau prin contactarea casadesign.ro in acest sens.

9.5. De asemenea, pentru imbunatatirea ofertei de Bunuri si Servicii si a experientei de cumparare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetari de piata si sondaje de opinie. Informatiile obtinute in urma acestor cercetari de piata si a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate in scopuri publicitare ci doar in cele mentionate mai sus. Raspunsurile dvs. la cercetarile de piata si sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs. si nici transmise catre terți și nici nu vor fi publicate. Puteti obiecta la utilizarea datelor in scopuri de cercetare de piata si sondaje de opinie in orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afisat in mesaj sau prin contactarea casadesign.ro.

 1. FACTURARE – PLATA 

10.1. Preturile Bunurilor si Serviciilor afisate in cadrul site-ului https://casadesign.ro sunt preturi finale, cu toate taxele incluse, conform legislatiei in vigoare. S.C. DEN CNCSIGN SRL nu este platitoare de TVA.

10.2. Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

10.3. Vanzatorul va transmite Cumparatorului factura aferenta Comenzii ce contine Bunuri si/sau Servicii vandute de casadesign.ro, precum şi pentru orice alte plati aferente Comenzii, in format electronic, prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata de Cumparator.

10.4. Prin trimiterea Comenzii, Cumparatorul isi exprima acordul sa primeasca facturile in format electronic prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata de acesta.

10.5 In cazul modalitatii de plata cu cardul, datele cardului de plata ale Utilizatorului/ Cumparatorului nu vor fi accesibile casadesign.ro si nici nu vor fi stocate de catre casadesign.ro sau de catre procesatorul de plati integrat in Site, ci doar de catre institutia de autorizare a Tranzactiei sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei identitate Utilizatorul/ Cumparatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

 1. LIVRAREA BUNURILOR

11.1. Conditiile de livrare a Bunurilor si Serviciilor vandute de catre casadesign.ro sunt prezentate in sectiunea “Livrarea comenzilor”

11.2. Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.

11.3. Vanzatorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciilor numai pe teritoriul Romaniei.

 1. GARANTII

12.1. Toate Bunurile comercializate de catre casadesign.ro, beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare. Bunurile sunt noi, in ambalajele originale.

 1. TRANSFERUL PROPRIETATII BUNURILOR

13.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la livrare, dupa efectuarea platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in Comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului).

 1. RASPUNDERE

14.1. Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea acestora.

14.2. Prin crearea si utilizarea Contului pe site-ul casadesign.ro, Utilizatorul/ Cumparatorul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului, si, in masura permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

14.3. Prin crearea Contului si/sau utilizarea Continutului si/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumparatorul accepta in mod expres si fara echivoc Termenele si Conditiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data crearii Contului si/sau utilizarii continutului si/sau la data plasarii Comenzii.

14.4. Vanzatorul isi rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele si Conditiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului si conditiilor de functionare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clientilor / Utilizatorilor/ Cumparatorilor de la momentul afisarii in Site.  În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestui Document.

 1. SCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, INTREBARI SI RASPUNSURI

15.1. scrierea de Review-uri, Comentarii, Intrebari si Raspunsuri se poate face, de catre Utilizatori/Clienti/Cumparatori, in sectiunile “Intrebarile si raspunsurile clientilor” si “Review-uri”. Informatiile inscrise pot fi atat pozitive, cat si negative, si se vor referi la caracteristicile si modul de folosire al unui produs sau serviciu.
15.2. In momentul inregistrarii unui anumit Review/Comentariu/Intrebare/Raspuns pe Site, Utilizatorii/Clientii/Cumparatorii acorda Vanzatorului o licenta neexclusiva, perpetuua, irevocabila, nelimitata teritorial si dau dreptul Vanzatorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui si de a afisa acest continut.

15.3. Fiecare Utilizator/Client/Cumparator, in momentul inscrierii de Review/Comentariu/Intrebare/Raspuns in sectiunile mentionate, se angajeaza sa respecte urmatoarele reguli:

–    sa faca referiri doar la caracteristici si/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitand informatii legate de aspecte ce se pot schimba (pret sau oferte promotionale) sau informatii care tin de modul desfasurarii Comenzii;

–    sa foloseasca doar limba romana. Sunt permise si cuvintele sau expresiile care, desi nu sunt considerate romanesti, sunt de larga utilizare in toate mediile referitoare la domeniul respectiv

–    sa utilizeze un limbaj corespunzator, neofensator, fara termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumparator;

–    sa se asigure de incadrarea corecta a continutului introdus pe Site astfel: orice Intrebare va fi inscrisa in sectiunea “Intrebarile si raspunsurile clientilor”, si orice Review va fi inscris in sectiunea “Review-uri”;

–    sa se asigure ca informatiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neinselatoare si in conformitate cu legile aplicabile, respectand astfel inclusiv drepturile altor parti, drepturile de autor, de marca comerciala, de licenta sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

–    sa foloseasca aceasta facilitate doar pentru a comunica sau a obtine detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fara a face referire catre alte firme ce promoveaza vanzarea si cumpararea de produse sau servicii;

–     sa nu furnizeze sau sa solicite, in niciun mod si in nicio masura, date personale (detaliile de contact, informatii despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume si/sau prenume etc.) sau orice alta informatie care poate determina dezvaluirea acestor date personale;

–     sa nu inscrie informatii si/sau detalii despre URL-uri (legaturi) din alte site-uri comerciale ce desfasoara aceeasi activitate comerciala ca si Vanzatorul;

–    sa nu incerce fraudarea serviciilor puse la dispozitie de catre Vanzator sau sa inscrie Review-uri/Comentarii/Intrebari/Raspunsuri care sa contina materiale de natura publicitara;

–     sa nu utilizeze Review-ul/Comentariul/Intrebarea/Raspunsul ca mijloc de comunicare cu Vanzatorul, in acest sens se vor folosi datele de contact ale Vanzatorului inscrise pe Site.

15.4. Pe langa o evaluarea realista critica, in momentul inscrierii unui Review, Utilizatorul/Clientul/Cumparatorul poate adauga si un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, impreuna cu Rating-urile corespunzatoare lor, vor influenta Rating-ul general al produsului sau serviciului, numar care apare intre paranteze langa titlul acestora. Astfel, un Review insotit de un Rating mare duce la o crestere a Rating-ului general, iar un Review insotit de un Rating mic duce la o scadere a Rating-ului general.

Utilizatorii/Clientii/Cumparatorii ce inscriu Review-uri la care ataseaza fisiere foto sau video vor respecta urmatoarele reguli:

–    fisierele incarcate vor contine imagini si/sau videoclipuri care se refera la produsul sau serviciul pentru care se scrie Review-ul, asigurandu-se ca fisierele incarcate respecta drepturile de autor;

–    fisierele incarcate nu vor contine violenta, continut pentru adulti, limbaj licentios sau alt continut care ofenseaza o persoana/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a varstei, a statutului de veteran,  a orientarii sexuale sau politice;

–    fisierele incarcate nu vor contine informatii legate de alte persoane;

–    fisierele incarcate nu vor contine URL-uri sau watermark-uri catre site-uri ce desfasoara aceeasi activitate comerciala ca Vanzatorul.

15.5. Cand un Review/Comentariu/Intrebare sau Raspuns este semnalat de catre un Utilizator/Client/Cumparator ca avand un continut inadecvat, dintr-o perspectiva strict subiectiva, acest continut este examinat cu atentie de catre Vanzator pentru a determina daca incalca Termenii si Conditiile Site-ului. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai dupa examinarea acestora de catre Vanzator.

15.6. In cazul in care Vanzatorul constata incalcarea Termenelor si Conditiilor in mod repetat, acesta isi rezerva dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumparatorului de a inscrie Review-uri/Comentarii/Intrebari sau Raspunsuri in sectiunile “Intrebari si raspunsuri ale clientilor” si “Review-uri”.

Pentru sesizari sau reclamatii legate de Bunul si/sau Serviciul achizitionat, Cumparatorii au la dispozitie formularul de sesizari din cadrul Site-ului: https://casadesign.ro/sesizari. Termenul maxim de solutionare a reclamatiilor sau sesizarilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1. Vezi “ Politica de confidentialitate”cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

 1. FOLOLSIREA COOKIE-URILOR

17.1. Vezi “Politica de cookies” care face parte din prezentul Document.

 1. FORTA MAJORA

18.1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

18.2.  Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

 1. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

19.1. Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Vanzator si Utilizatori / Cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Comanda produselor si modalitati de plata

Pretul produselor

Prețul individual al produsului este afișat in detaliile produsului, in pagina sa si in coșul de cumpărături.

Prețul unui produs este final, include toate taxele;

Prețul produsului nu include costurile de transport; acestea depind de modalitatea de livrare. Detalii privind livrarea se regasesc in sectiunea “Livrarea produselor”;

Toate prețurile sunt actuale si sunt actualizate in mod regulat;

Prețul care trebuie platit este cel din momentul achiziției.

Termenul de livrare

Termenul de livrare este cel afisat pe site in dreptul fiecarui produs/serviciu, calculat din momentul finalizarii procesarii comenzii (predarii catre curier), informatie care este actualizata permanent.

Termenul de livrare al produselor aflate pe stoc este intre 1 și 3 zile lucrătoare din momentul finalizării procesării comenzii (predării către curier).

Termenul de livrare al produselor care sunt manufacturate in atelierul de productie propriu al societatii care nu sunt pe stoc la momentul efectuarii comenzii, cuprinde perioada de timp exprimata in zile lucratoare necesara executiei acestora si transportului la adresa comunicata de cumparator, astfel cum este afisat pe site.

Comanda produselor se realizeaza prin parcurgerea urmatorilor pasi:

 – adauga produsele dorite in cosul de cumparaturi prin selectarea butonului “Adauga in cos.”; se pot adauga in cos mai multe produse, din categorii diferite;

– dupa adaugarea produselor dorite in cos, trebuie sa selectezi detaliile de facturare, metoda de plata dorita si modalitatea de livrare preferata (livrare prin curier, ridicare personala de la sediul societatii sau din oficiile postale);

– inainte de a trimite comanda citeste termenii si conditiile si bifeaza casuta “Prin trimiterea comenzii accept termenii și condițiile ”

– pasul final pentru trimiterea comenzii este butonul “Plaseaza comanda”. La scurt timp dupa apasarea acestui buton vei primi un e-mail prin care se confirma inregistrarea comenzii.

Dupa fiecare comanda plasata, datele de livrare sunt salvate pentru a putea fi folosite ulterior.

Confirmarea comenzii

În momentul  in care ați finalizat comanda veți primi un e-mail cu confirmarea comenzii. Confirmarea comenzii trebuie sa conțină următoarele informații: 

 • Comanda dumneavoastră
 • Pret
 • Adresa de livrare
 • Modalitatea de plată
 • Termenul de livrare

Modificare sau anulare comanda

Comanda poate fi modificata sau anulata pana la expedierea acesteia si inainte de eliberarea facturii. Posibilitatea anularii unei comenzi sau livrari este disponibila in contul de client, sectiunea „comenzile mele” sau prin contactarea casadesign.ro cat mai repede posibil telefonic sau prin e-mail; casadesign.ro va face tot posibilul pentru modificarea sau anularea comenzii

Pentru orice probleme legate de comanda si confirmarea acesteia contactati-ne la adresa de e-mail comenzi@casadesign.ro sau telefonic.

Modalitati de plata

Ramburs

Plata se face în lei, la livrarea produselor la adresa specificata de cumparator sau cu ocazia ridicarii produselor de la sediul societatii.

Ordin de plata (OP)

Acest tip de plata se face doar in baza facturii proforme trimise de casadesign.ro pe adresa de e-mail a cumparatorului.

Livrarea produselor se face dupa confirmarea platii proformei emise in contul specificat in document.

In cazul persoanelor juridice, pentru a intra in posesia coletului sunt necesare actul de identitate si o imputernicire din partea firmei.

Plata cu card

În coșul de cumpărături va fi afisat prețul produsului/produselor comandate și dupa caz, costurile de transport. Acesta este prețul total de achiziție. 

Puteți plăti achiziția făcută pe casadesign.ro cu următoarele carduri de debit/credit:

 • Visa
 • MasterCard

Plata cu cardul este protejata împotriva fraudei. Plata dumneavoastră este finalizată utilizând o conexiune sigură și criptată, pentru a vă asigura că informațiile dumneavoastră de plată nu pot fi accesate de o terță parte neautorizată. În cazul plăților online, plata produselor de pe acest website este efectuată prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de procesatorul de plati EuPlatesc.ro. După apăsarea butonului “Confirmă comanda și plătește” veți fi redirecționat către interfața securizată de plăți online a EuPlatesc.ro. Plata dumneavoastră  este garantată de partenerul nostru autorizat pentru plăți. Site-ul casadesign.ro nu salveaza nicio informație despre cardul dumneavoastră pe propriul server si nu poate accesa niciuna dintre informațiile cardului. 

La plata comenzii online, sistemul vă va solicita:

Numărul cardului (cele 16 cifre tipărite pe faţa cardului)

Data expirării cardului (este imprimat pe fată cardului)

Cod de Securitate (cod Securitate format din 3 cifre tipărit pe spatele cardului, deasupra benzii magnetice cele poziționate spre dreapta)  

Factura

La expedierea comenzii, vă vom trimite un e-mail cu factura atașată. Acest e-mail conține următoarele informații: 

 • Comanda dumneavoastră
 • Adresa de livrare
 • Modalitatea de plata
 • Termenul de livrare
 • Prețul
 • Date de contact 
 • Informatii despre dreptul dumneavoastră de retur si drepturile consumatorului

Garantia

Garanția legală privind conformitatea produselor este acordata de casadesign.ro in conformitate cu prevederile Legii nr 449/2003 privind vânzarea produselor si garanțiile asociate acestora, precum si ale Ordonanței nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Condițiile de garanție sunt prevăzute in certificatul de garanție care însoțește produsul livrat.

In cazul comenzilor online termenul de garantie se calculează din momentul în care acestea au fost livrate către cumparator. 

Sesizari/Reclamatii

In situatiile in care:

 • produsul comandat are un defect de calitate;
 • lipsesc componente din comanda;
 • comanda a fost deteriorată ȋn urma transportului curierului;
 • alte reclamații in legătură cu produsul, 

Vă rugăm să contactati casadesign.ro telefonic sau prin e-mail; in masura in care e posibil, atașati o fotografie cu defectul/problema semnalată; casadesign.ro va face toate demersurile necesare pentru rezolvarea problemei semnalate. In cazul in care reclamatia este justificata si aprobata, daca este necesara returnarea sau inlocuirea produsului, casadesign.ro va acoperi toate costurile de returnare/înlocuire ale produsului. Trebuie avut în vedere că o reclamație trebuie făcută într-o perioadă de timp rezonabilă din momentul identificării ei. 

Pentru sesizari/reclamatii de asemenea puteti folosi Platforma online pentru rezolvarea litigiilor pusă la dispoziție de Comisia Europeană. Pentru aceasta, urmati link-ul “Solutionarea Online a Litigiilor) publicat pe website-ul casadesign.ro, in partea de jos a paginii.

LIVRAREA PRODUSELOR

​Orice comandă va fi livrată, dupa ce aceasta a fost confirmată de către vânzător printr-o notificare scrisă (e-mail). Termenul de procesare a comenzii este de 1-2 zile lucrătoare.

Comenzile plasate în zilele lucrătoare înainte de ora 12:00, vor fi procesate de regula în aceeași zi, iar cele plasate după această oră, vor fi procesate în ziua lucrătoare următoare și vor fi livrate conform termenului de livrare specificat.

Termenul de livrare este cel afisat pe site in dreptul fiecarui produs/serviciu, calculat din momentul finalizarii procesarii comenzii (predarii catre curier), informatie care este actualizata permanent.

Termenul de livrare al produselor aflate pe stoc este intre 1 și 3 zile lucrătoare din momentul finalizării procesării comenzii (predării către curier).

Termenul de livrare al produselor care sunt manufacturate in atelierul de productie propriu al societatii care nu sunt pe stoc la momentul efectuarii comenzii, cuprinde perioada de timp exprimata in zile lucratoare necesara executiei acestora si transportului la adresa comunicata de cumparator, astfel cum este afisat pe site.

​Conform legislatiei în vigoare, comanda plasată pe acest site se consideră un contract între cumpărător și vânzător, fiecare parte trebuind să își îndeplinească atribuțiile. Aceasta înseamnă că vânzătorul se obligă să livreze produsele și serviciile comandate, iar cumpărătorul se obligă să plătească contravaloarea comenzii.

Livrarea produselor casadesign.ro  este asigurată de către o firmă de curierat cu care s-a încheiat în prealabil un contract de livrare.

Taxe de livrare:

– Gratuit, prin ridicare personala de la sediul vanzatorului;

– Gratuit, pentru comenzile a caror adresa de destinatie se afla pe raza mun. Craiova.

– Gratuit pentru comenzile care depasesc valoarea de 700 lei

– Se aplica taxe de livrare pentru comenzile care nu depasesc valoarea de 700 lei, cu exceptia produselor aflate in promotie cu “livrare gratuita”, afisate pe site. Taxele de livrare difera in functie de : volumul produselor comandate, regiune si zona geografica. Taxa de livrare aplicabila va fi afisata explicit in pagina “cos de cumparaturi” odata cu efectuarea comenzii.

In situatii exceptionale si din motive obiective, pentru termene de expediere sau de livrare ce nu pot fi respectate, vânzătorul va anunța cumpărătorul pentru a-i comunica termenul estimat pentru finalizarea livrării. În cazul în care noul termen de livrare nu va fi acceptat de către cumpărător, comanda poate fi anulată.

In cazul in care informațiile sunt furnizate greșit sau incomplet de către cumpărător, vânzătorul nu poate garanta respectarea termenelor de livrare. În aceasta situatie, comanda poate fi anulată de către vânzător.

Pentru orice probleme referitoare la livrarea produselor, va rugam sa contactati casadesign.ro telefonic sau prin e-mail, pentru asistenta si sprijin in rezolvarea acestora.

Informatii privind returul produselor

Dreptul la retragere in 14 zile pentru comert la distanta; rambursarea sumei platite in caz de retur

Conform OUG 34/2014, Cumparatorul are dreptul sa se retraga din Contract, respectiv sa returneze un bun sau sa renunțe la un serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

– ziua în care Cumparatorul , intră în posesia fizică a produselor;

– ziua în care Cumparatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumparatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat

– ziua în care Cumparatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese

In cazul in care Cumparatorul decide sa se retraga din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regaseste la adresa https://casadesign.ro/retur.

Vanzatorul va rambursa suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informarii Vanzatorului de catre Cumparator asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata dupa cum urmeaza:
– pentru Comenzile achitate cu card bancar ->prin restituire in contul din care a fost efectuata plata;
– pentru Comenzile achitate cu Op/Transfer/ -> prin virament bancar ;
– pentru Comenzile achitate ramburs / cu numerar, prin restituirea contravalorii produsului in contul bancar transmis de client

Conditii generale privind returul produselor

– Produsele returnate trebuie să fie în aceeași stare în care au fost primite

– Returul se face cu etichetele inițiale intacte, certificatul de garanție în original și toate documentele cu care a fost livrat produsul.

– Produsul trebuie să fie însotit de accesoriile/cadourile cu care a fost livrat.

– Nu se acceptă produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice / electrice, produsele cărora le lipsesc accesorii.

– Daca in coletul de retur se afla produse diferite fata de cele din formularul completat, dupa verificarea pachetului de catre curier, preluarea va fi refuzata.

Modalitati de retur

– retur la sediul societatii;

– retur prin curier sau posta

In oricare din situatiile in care cumparatorul decide sa returneze produsele achizitionate in termenele si conditiile prevazute mai sus, se recomanda contactarea casadesign.ro, telefonic sau prin e-mail , pentru a primi asistenta si sprijin privind returnarea produselor.